• NATIONAL ANTI CRIME

कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै मास्क अनि पञ्जा बितरण गरेकोमा धन्यवाद दिदै आभार व्यक्त गरेका

गोरामुमो मिरिक ब्राञ्च अन्तर्गत घैयाबारी चियाबारीका चिया श्रमिकहरुले गोरामुमो दार्जिलिङ ब्राञ्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एड्वर्डलाई कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै मास्क अनि पञ्जा बितरण गरेकोमा धन्यवाद दिदै आभार व्यक्त गरेका छन् ।

सुक कुमार राई

सचिव


घैयाबारी शाखा

2 views
Donate For The Social Cause

WEB SITE DESIGN BY NACHRCOI

© 2023 by Feed The World. Proudly created with Nationall Human rights